Site Builder  DE KEVIE / HET GROOTMEERS


Situering

In het Zuiden van Vlaanderen's groene provincie kronkelt de Jeker richting Maas. Zijn tocht voert langs gebroken heuvels en door droeve valleien, eens fier bronsgroen getooid, thans kaal geakkerd. Ooit bron van eeuwigdurend leven, nu weent erosie droeve druppels...
Maar de Jeker herinnert zich tijden waarin Vochtig Haspengouw bruiste en gonsde van opgewekt en onbezorgd leven onder een beschermend deken van hemelreikende zuilen. De herinnering aan vroegere tijden herleeft weer in een riviervallei net oostelijk van Tongeren. Een vallei, tijdloos en verloren tussen een grijs-geasfalteerde wijzerplaat en verkrachte boezems. Door een 1,3 km brede breuk in de onderliggende geologische formaties zakte de verbrede vallei in een sluimer van vergetelheid en ontsnapte aan de egaliserende zeis der beschaving. Drie kilometer lang kan de Jeker herinneringen ophalen in ditverborgen toevluchtsoord. Fragiele ecotopen van weleer vormen via intense interacties een natuurlijk fresco: het Park van de Oostelijke Jeker.

De Kevie/het Grootmeers ligt ten oosten van de stadskern van Tongeren en is vandaaruit zelfs te voet bereikbaar.
Het 203 ha grote Park omhelst vier deelgebieden, elk met een eigen unieke belevingswaarde: de Beemden, het Hardel, de Kevie en het Groot Meers

Het Hardel

Waar de Beemdvegetatie openlijk in de zengende zon koestert, hult het Hardel zich in duistere tinten van grijs. De dominerende populieren onderscheppen het verlichting brengende zonlicht en slechts enkele overmoedige stralen doorbreken de bladbarricade om uiteen te spatten tegen de donkergroene kruinen van de broekbosjes. De vrijwel continue vochtig-schemerige dreiging huisvest een verborgen plantenleven met Gevlekte aronskelk, Muskuskruid en Breedbladige wespenorchis.

De Beemden

De Beemden bestaan uit een mozaïek van vochtige hooilandjes, een uitbundige bloemenpracht elk omzoomd door dichte meidoornhagen boordevol leven. De tijd speelt met kleurrijke facetten, het schept in een eindeloze cyclus de percelen tot een onuitputtelijk palet van prille pracht. Velden van schuchter-witte Knolsteenbreek transformeren via een uitbundig spektakel van glanzend gele Dotterbloemen, radiaal-roze Echte koekoeksbloemen en betoverend blauwe Weideklokjes tot een sereen-rood tapijt van Brede orchis, Gevlekte orchis en Vleeskleurige orchis.

Het Groot Meers

Het Groot Meers, een unieke venige depressie met uitgestrekte, golvend gouden rietvelden, slechts onderbroken door een donkergroen elzeneilandje.Wanneer de zon gedurende de dag het moeras koestert, componeren de Rietgors, Rietzanger en Spotvogel hun eigen symfonie op de hoogste toppen van de wuivende halmen. Zodra echter de laatste zonnestralen beginnen te falen vervaagt het Groot Meers in dichte pakketten nevel. De idyllische zang van de Nachtegaal tegen de vochtig-warme achtergrond schept een irreëel sfeerbeeld van tropische moerassen.

De Kevie

De Kevie, een kloppend hart in het Park van de Oostelijke Jeker, omhelst een bont conglomeraat van verlaten vochtige hooilanden, naadloos overgaand in vegetatierijke moerassen en rivierbegeleidende valleibossen. Doorheen deze uniek interagerende legpuzzel etsen dichte houtkanten, eeuwenoude knotwilgen en glasheldere poeltjes en slootjes hun eigen verhaal. Juweeltjes als Kleine watersalamander en Alpenwatersalamander peddelen onbezorgd doorheenWaterviolier, Waterdrieblad en Grote egelskop.

Diep in de Kevie ademt natuurlijkheid, oerkracht. Het landschap plooit weerbarstig en herneemt onder onweerstaanbare druk van levende energie zijn ingeworteld voorkomen van weleer aan. Enkel begeleid door een destructief kraken van onbeschaamde obstakels verschijnt uit het laat-duister een dampend zwarte kop, getooid met meters lange horens. Het intieme samenspel tussen de Heckrunderen en de vegetatie van de Kevie, het gemak waarmee oeroude interacties en gedragspatronen opnieuw op elkaar inspelen, getuigt van de onverwoestbare echtheid van de natuur.

Natuureducatie en natuurbeleving

Het Natuureducatieve Centrum "De Kevie", het enige gebouw binnen het geklasseerde landschap, fungeert als ontmoetingsplaats en uitvalsbasis voor tal van activiteiten. U kan er een ruim aanbod aan natuurcursussen volgen, er worden dia-avonden gegeven, er vertrekt een natuureducatief wandelpad (voor leerlingen van de kleuterklas tot en met het eerste middelbaar) en vanaf 1999 loopt er een permanente tentoonstelling in verband met in het gebied voorkomende vogels, vlinders, bomen, e.a.

U kan ons natuurreservaat op vrije basis bezoeken via de drie volledig bewegwijzerde wandelroutes die langs de mooiste plekjes leiden in deze unieke vallei. Een beter inzicht in het gebied zal u de pracht van deze Jekervallei nog intenser laten ervaren; daarom richt De Wielewaal iedere eerste zondag van de maand een geleide wandeling in. De eerste zaterdag van de maand kan u effectief helpen mee-bouwen aan de natuur tijdens onze maandelijkse beheerswerken: omheiningen plaatsen, bomen planten, knotten, maaien waarna Galloway's en Shetlandpony's zorgen voor de nabegrazing. Op aanvraag (voor scholen, verenigingen e.d.) kunnen extra wandelingen ingelegd worden. Samenkomst: steeds aan het Natuureducatieve Centrum "De Kevie".

Verdere inlichtingen

Voor reservaties, aanvragen of verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij onze conservator: Roger Nijssen, tel. 012/23.53.60
Bij afwezigheid: 012/26.12.65 of 012/23.38.42


Het Hardel